برای کرک قالب وودمارت، خط کد زیر، را اول فایل functions.php، قالب وودمارت بگذارید. update_option( ‘woodmart_is_activated’, ‘1’ ); البته این فقط برای قالب خارجی جواب می‌دهد. قالب‌های وودمارت ایرانی، کاستوم شده‌اند کرک هستند.