مشکل سئو با خلاصه مطلب مدتی پیش چند نفر به ما پیام دادن گفتن قالب ما کل مطلب رو نشان نمی‌دهد و باید روی یک دکمه بزنیم تا کل مطلب نوشته را نشان بدهد. گوگل هم مدام اخطار می‌دهد که کل…