آیا تا به حال پیش آمده،در پیمایش صفحه اصلی یک وب سایت، آنچه را که به دنبال آن بودید پیدا نکنید؟ آیا تا به حال، در صفحه محصولی از یک سایت تجارت الکترونیک بوده‌اید اما نتوانسته باشید؛ صفحه خط مشی یا لینک بازگشت به صفحه اصلی را پیدا کنید؟ این ناامیدی از سايت شما، باعث می شود برخی از کاربران سایت ما را ترک کنند و به دنبال پیدا کردن، سایتی باشند که شفاف تر یا شهودی تر باشد.