سراب پول در آوردن از برنامه نویسی دیدید میگن برنامه نویس بشید پولدار می‌شوید و از این حرفا ؟ بیاید ببینم چقدر برنامه نویسا زحمت میکشن مثلا یه قالب betheme حدود 700 تا دمو براش طراحی شده که هر دمو حداقل…