دوتا سایت بهینه کرده‌ایم. یکی از سفارشات 290 هزار مطلب و سفارش دیگر 830 هزار تا نوشته داشته است دیتابیس سایت اولی 11 گیگ دیتابیس سایت دومی 16 گیگ بود. هر دو سایت وردپرس بودند و سرعت هر دو سایت عالی…